An Error Was Encountered

Error Number: 1054

Unknown column 'cache_on' in 'field list'

UPDATE `aff_pdf_cache` SET `cache` = 'a:10:{i:0;O:8:\"stdClass\":13:{s:2:\"id\";s:6:\"241600\";s:6:\"status\";s:8:\"verified\";s:11:\"author_name\";s:9:\"mysmandtb\";s:9:\"author_id\";s:1:\"0\";s:14:\"author_website\";s:0:\"\";s:5:\"title\";s:110:\"General Chemistry: Atoms First, 1st Edition, John C McMurry, John McMurry, Robert C. Fay, PRENTICE HALL, IM+TB\";s:11:\"description\";s:681:\"Solution Manuals and Test Banks\nI have huge collection of solution manuals and test banks. I strive to provide you unbeatable prices with excellent support. \nSo, I assure you that you won’t be disappointed! I will gladly provide samples upon request, so don’t hesitate to contact me. \n \nTo get the solution manuals and test banks just contact with me. \nMy e-mail address is: mysmandtb@xxxxxxxxx, mysmandtb(at)gmail.com. Please replace (at) by @.If you need those, email to me. \nNote: All solution manuals and test banks are in soft copy means it’s in PDF format or doc format. \nI have around 4000+ solution manual. So please e-mail me. I am ready to help you.\n\";s:5:\"thumb\";s:117:\"images/t/2416/general-chemistry-atoms-first-1st-edition-john-c-mcmurry-john-mcmurry-robert-c-fay-prentice-hall-im.jpg\";s:6:\"thumb2\";s:118:\"images/t2/2416/general-chemistry-atoms-first-1st-edition-john-c-mcmurry-john-mcmurry-robert-c-fay-prentice-hall-im.jpg\";s:9:\"permalink\";s:99:\"general-chemistry-atoms-first-1st-edition-john-c-mcmurry-john-mcmurry-robert-c-fay-prentice-hall-im\";s:5:\"pages\";s:1:\"9\";s:6:\"rating\";s:1:\"0\";s:5:\"voter\";s:1:\"0\";}i:1;O:8:\"stdClass\":13:{s:2:\"id\";s:6:\"497478\";s:6:\"status\";s:8:\"verified\";s:11:\"author_name\";s:5:\"aliza\";s:9:\"author_id\";s:1:\"0\";s:14:\"author_website\";s:0:\"\";s:5:\"title\";s:62:\"Amazing Results Using Vitamin C Serum for Face,vitamin c serum\";s:11:\"description\";s:99:\"When you look at the range and variety of skincare products in the market, they exist in hundreds. \";s:5:\"thumb\";s:80:\"images/t/4975/amazing-results-using-vitamin-c-serum-for-face-vitamin-c-serum.jpg\";s:6:\"thumb2\";s:81:\"images/t2/4975/amazing-results-using-vitamin-c-serum-for-face-vitamin-c-serum.jpg\";s:9:\"permalink\";s:62:\"amazing-results-using-vitamin-c-serum-for-face-vitamin-c-serum\";s:5:\"pages\";s:1:\"1\";s:6:\"rating\";s:1:\"0\";s:5:\"voter\";s:1:\"0\";}i:2;O:8:\"stdClass\":13:{s:2:\"id\";s:6:\"371033\";s:6:\"status\";s:8:\"verified\";s:11:\"author_name\";s:11:\"mint4greece\";s:9:\"author_id\";s:6:\"547629\";s:14:\"author_website\";s:0:\"\";s:5:\"title\";s:115:\"Các thủ tục vay tiền, thế chấp, bảo lãnh ở ngân hàng.\";s:11:\"description\";s:4986:\"Công việc của em là giao dịch với ngân hàng, hiện tại em cũng chỉ biết thực giao dịch chuyển tiền TT, còn làm thủ tục vay tiền, thế chấp, bảo lãnh em chưa biết làm thế nào. Các anh, chị và các bạn giúp em với nhé. Em cảm ơn nhiều!
a. Thủ tục vay tiền:
1. Thủ tục pháp lý gồm các giấy tờ
- Giấy chứng nhận DKKD
- Mã số thuế
- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc (hoặc Chủ tịch HDQT - nếu có)
- quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
- biên bản họp hội đồng cổ đông về việc sáng lập công ty
- biên bản họp hội đồng cổ đông về việc vay vốn ngân hàng
- chứng nhận vốn góp của các thành viên
- điều lệ công ty
2. Hồ sơ tài chính:
- Giấy đề nghị vay vốn
- Phương án vay vốn
- BCTC đến thời điểm vay vốn (tính từ tháng 1/2009 đến thời điểm hiện tại - báo cáo này bạn làm bình thường như BCTC cuối năm, nhưng chỉ cần bảng cân đối kế toán và BC kết quả HDKD thôi)
- phô tô bản kê khai thuế từ đầu năm 2009 đến thời điểm làm vốn vay
- hợp đồng đầu vào - đầu ra sắp thực hiện (cái này để chứng minh nguồn trả nợ)
- một số hợp đồng đầu vào - đầu ra đã thực hiện (chọn những cái có giá trị lớn cho hoành tráng nhé...hiii)
chú ý nhé:
- bạn vay ở ngân hàng nào thì phải mở TK ở ngân hàng đó thì mới được vay đấy
- khi vay vốn thì NH sẽ yêu cầu có TS thế chấp - điều này là bắt buộc (ô tô, nhà cửa...) bạn phải trình những giấy tờ gốc để chứng minh TS đó là thuộc quyền sở hữu của công ty bạn.

b. Về thế chấp vay vốn:
- Thủ tục pháp lý:
- Giấy phép ĐKKD
- Mã số thuế
- QD bổ nhiệm GD và KTT
- Biên bản họp về việc thế chấp vay vốn
- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc và quyền sở hữu của cty đối với TS thế chấp

c. Về thủ tục bảo lãnh (có phải là bảo lãnh thực hiện hợp đồng ko?) trong trường hợp này còn liên quan đến bên thứ 3 – bên mua
bạn làm thủ tục bảo lãnh với ngân hàng – cái này sẽ có mẫu của ngân hàng và họ sẽ làm cho bạn.

Các anh chị ơi! Em đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, đang nộp hồ sơ vào ngân hàng, bộ phận tín dụng. Thế nên phải học thêm về tín dụng nhưng mà có một số thuật ngữ em k hiểu. Các anh chị có thể giải thích giùm e k? Em cảm ơn!!!
Một số thuật ngữ:
Tổng dư nợ; thư tín dụng, cam kết ngoại bảng...và một số nữa, nếu được hôm nào em lại nhờ anh chị giúp nha.

thuc hanh ke toan\";s:5:\"thumb\";s:64:\"images/t/3711/c-c-th-t-c-vay-ti-n-th-ch-p-b-o-l-nh-ng-n-h-ng.jpg\";s:6:\"thumb2\";s:65:\"images/t2/3711/c-c-th-t-c-vay-ti-n-th-ch-p-b-o-l-nh-ng-n-h-ng.jpg\";s:9:\"permalink\";s:46:\"c-c-th-t-c-vay-ti-n-th-ch-p-b-o-l-nh-ng-n-h-ng\";s:5:\"pages\";s:1:\"2\";s:6:\"rating\";s:1:\"0\";s:5:\"voter\";s:1:\"0\";}i:3;O:8:\"stdClass\":13:{s:2:\"id\";s:5:\"61390\";s:6:\"status\";s:8:\"verified\";s:11:\"author_name\";s:7:\"Le Phuc\";s:9:\"author_id\";s:1:\"0\";s:14:\"author_website\";s:17:\"http://tonyvn.com\";s:5:\"title\";s:142:\"Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý bảo hành, sửa chữa Tony Warranty\";s:11:\"description\";s:143:\"Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý bảo hành, sửa chữa Tony Warranty \";s:5:\"thumb\";s:80:\"images/t/614/h-ng-d-n-s-d-ng-ph-n-m-m-qu-n-l-b-o-h-nh-s-a-ch-a-tony-warranty.jpg\";s:6:\"thumb2\";s:81:\"images/t2/614/h-ng-d-n-s-d-ng-ph-n-m-m-qu-n-l-b-o-h-nh-s-a-ch-a-tony-warranty.jpg\";s:9:\"permalink\";s:63:\"h-ng-d-n-s-d-ng-ph-n-m-m-qu-n-l-b-o-h-nh-s-a-ch-a-tony-warranty\";s:5:\"pages\";s:3:\"176\";s:6:\"rating\";s:1:\"0\";s:5:\"voter\";s:1:\"0\";}i:4;O:8:\"stdClass\":13:{s:2:\"id\";s:6:\"104669\";s:6:\"status\";s:8:\"verified\";s:11:\"author_name\";s:5:\"ronja\";s:9:\"author_id\";s:1:\"0\";s:14:\"author_website\";s:0:\"\";s:5:\"title\";s:105:\"Porting from iPhone to Android, Blackberry, Palm, etc. using Web 2.0 technologies -- success and pitfalls\";s:11:\"description\";s:106:\"Porting from iPhone to Android, Blackberry, Palm, etc. using Web 2.0 technologies -- success and pitfalls \";s:5:\"thumb\";s:144:\"data/thumb/Porting-from-iPhone-to-Android-Blackberry-Palm-etc.-using-Web-2.0-technologies-success-and-pitfalls-Presentation-Transcript-23685.jpg\";s:6:\"thumb2\";s:145:\"data/thumb2/Porting-from-iPhone-to-Android-Blackberry-Palm-etc.-using-Web-2.0-technologies-success-and-pitfalls-Presentation-Transcript-23685.jpg\";s:9:\"permalink\";s:98:\"porting-from-iphone-to-android-blackberry-palm-etc-using-web-2-0-technologies-success-and-pitfalls\";s:5:\"pages\";s:2:\"41\";s:6:\"rating\";s:1:\"0\";s:5:\"voter\";s:1:\"0\";}i:5;O:8:\"stdClass\":13:{s:2:\"id\";s:6:\"108238\";s:6:\"status\";s:8:\"verified\";s:11:\"author_name\";s:5:\"jenni\";s:9:\"author_id\";s:1:\"0\";s:14:\"author_website\";s:0:\"\";s:5:\"title\";s:108:\"AnĂ lisi dels perfils d’usuari d’un entorn virtual d’aprenentatge Els estudiants de la UOC\";s:11:\"description\";s:109:\"AnĂ lisi dels perfils d’usuari d’un entorn virtual d’aprenentatge Els estudiants de la UOC \";s:5:\"thumb\";s:130:\"data/thumb/Anlisi-dels-perfils-dusuari-dun-entorn-virtual-daprenentatge-Els-estudiants-de-la-UOC-Presentation-Transcript-36594.jpg\";s:6:\"thumb2\";s:131:\"data/thumb2/Anlisi-dels-perfils-dusuari-dun-entorn-virtual-daprenentatge-Els-estudiants-de-la-UOC-Presentation-Transcript-36594.jpg\";s:9:\"permalink\";s:100:\"an-lisi-dels-perfils-d-rsquo-usuari-d-rsquo-un-entorn-virtual-d-rsquo-aprenentatge-els-estudiants-de\";s:5:\"pages\";s:2:\"28\";s:6:\"rating\";s:1:\"0\";s:5:\"voter\";s:1:\"0\";}i:6;O:8:\"stdClass\":13:{s:2:\"id\";s:6:\"137070\";s:6:\"status\";s:8:\"verified\";s:11:\"author_name\";s:11:\"globallogic\";s:9:\"author_id\";s:4:\"8633\";s:14:\"author_website\";s:0:\"\";s:5:\"title\";s:44:\"R&D Jobs – R&D Job Credentials\";s:11:\"description\";s:247:\"R&D management is generally found in various fields of scientific, manufacturing, and product development. Companies belonging to these industries should dedicate reserves to research and development as part of a long-term management strategy.\";s:5:\"thumb\";s:46:\"images/t/1371/r-d-jobs-r-d-job-credentials.jpg\";s:6:\"thumb2\";s:47:\"images/t2/1371/r-d-jobs-r-d-job-credentials.jpg\";s:9:\"permalink\";s:28:\"r-d-jobs-r-d-job-credentials\";s:5:\"pages\";s:1:\"1\";s:6:\"rating\";s:1:\"0\";s:5:\"voter\";s:1:\"0\";}i:7;O:8:\"stdClass\":13:{s:2:\"id\";s:6:\"154694\";s:6:\"status\";s:8:\"verified\";s:11:\"author_name\";s:9:\"Detective\";s:9:\"author_id\";s:1:\"0\";s:14:\"author_website\";s:27:\"http://www.agenceprivee.com\";s:5:\"title\";s:49:\"Paris Détective 75001 Paris détective\";s:11:\"description\";s:499:\"Paris Détective 75001 Paris détective Votre detective effectue des recherches, des enquêtes, des filatures des controles pour les particuliers et les professionnels dans le domaine privé, commercial ou industriel à toutes fins utiles ou à titre personnel. \nConfidentialité absolue Téléphone 06 72 82 95 24 \nA l’issue de chaque mission une attestation vous est délivrée pour votre avocat .compétence nationale et internationale - \n\";s:5:\"thumb\";s:55:\"images/t/1547/paris-d-tective-75001-paris-d-tective.jpg\";s:6:\"thumb2\";s:56:\"images/t2/1547/paris-d-tective-75001-paris-d-tective.jpg\";s:9:\"permalink\";s:37:\"paris-d-tective-75001-paris-d-tective\";s:5:\"pages\";s:1:\"3\";s:6:\"rating\";s:1:\"0\";s:5:\"voter\";s:1:\"0\";}i:8;O:8:\"stdClass\":13:{s:2:\"id\";s:6:\"158787\";s:6:\"status\";s:8:\"verified\";s:11:\"author_name\";s:9:\"Detective\";s:9:\"author_id\";s:1:\"0\";s:14:\"author_website\";s:27:\"http://www.agenceprivee.com\";s:5:\"title\";s:35:\"Détective 95 val d’oise\";s:11:\"description\";s:583:\"Détective 95 val d’oise Votre détective privé effectue des recherches, des enquêtes, des filatures pour les particuliers et les professionnels dans le domaine privé, commercial ou industriel à toutes fins utiles ou à titre personnel. Confidentialité absolue 06 72 83 95 24 A l’issue de chaque mission une attestation vous est délivrée pour votre avocat .compétence nationale et internationales Paris région parisienne Missions à l’ étranger grâce à un réseau de correspondants \";s:5:\"thumb\";s:41:\"images/t/1588/d-tective-95-val-d-oise.jpg\";s:6:\"thumb2\";s:42:\"images/t2/1588/d-tective-95-val-d-oise.jpg\";s:9:\"permalink\";s:23:\"d-tective-95-val-d-oise\";s:5:\"pages\";s:1:\"3\";s:6:\"rating\";s:1:\"0\";s:5:\"voter\";s:1:\"0\";}i:9;O:8:\"stdClass\":13:{s:2:\"id\";s:6:\"215524\";s:6:\"status\";s:8:\"verified\";s:11:\"author_name\";s:3:\"Chu\";s:9:\"author_id\";s:1:\"0\";s:14:\"author_website\";s:0:\"\";s:5:\"title\";s:39:\"Chung cư C14 Bộ Công An\";s:11:\"description\";s:39:\"Chung cư C14 Bộ Công An\";s:5:\"thumb\";s:39:\"images/t/2156/chung-c-c14-b-c-ng-an.jpg\";s:6:\"thumb2\";s:40:\"images/t2/2156/chung-c-c14-b-c-ng-an.jpg\";s:9:\"permalink\";s:21:\"chung-c-c14-b-c-ng-an\";s:5:\"pages\";s:2:\"10\";s:6:\"rating\";s:1:\"0\";s:5:\"voter\";s:1:\"0\";}}', `cache_on` = '2015-02-28 10:53:48' WHERE `aff_id` = '761103'