This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Art & Culture

Algemeen

0.00 (0 votes)
Document Description
Voorwaardes GLRWEBSHOP
File Details
  • Added: February, 10th 2011
  • Reads: 109
  • Downloads: 0
  • File size: 80.96kb
  • Pages: 4
  • Tags: pdf
  • content preview
Submitter
  • Name: Algemene voorwaarden
Embed Code:

Add New Comment
Related Documents

CV

by: Randy, 3 pages

CV

Content Preview
Algemene Verkoopvoorwaarden GLWWEBSHOP
Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van say-no-more,
gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer
32113958.
1. Algemeen
Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we ook graag duidelijke
afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden
zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met say-no-more. Door artikelen bij say-no-
more te bestellen, geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. De kleding
van say-no-more is exclusief verkrijgbaar in onze online winkel. De kleding is van hoge kwaliteit.
Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de Wet Koop op afstand die sinds 1 februari
2001 van kracht is.
2. Prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief
handeling- en verzendkosten.
3. Betaling
3.1 U dient uw bestelling vooruit te betalen. U kunt betalen met IDEAL ( gratis). Betaal direct online
via het Ideal systeem van Rabobank, ABN-Amro of de INGbank.
3.2 U kunt ook kiezen voor vooruitbetaling per bank/giro. U betaalt dan vooruit d.m.v een normale
bankoverschrijving of via internetbankieren.
4. Verzendkosten
4.1 Voor verzending van de kleding brengt say-no-more portokosten in rekening.
4.2 De hoogte van de portokosten bedragen in Nederland, ongeacht het aantal artikelen, 3,50 euro.
4.3 Afhankelijk van het aantal artikelen verzenden wij uw bestelling in 1 of meerdere enveloppen of
per pakket.
4.4 Vanaf een bestelling van 50 euro verval en de verzendkosten.
4.5 Buiten Nederland gelden andere tarieven. Deze staan vermeld onder verzendkosten.
5. Levering
5.1 Uw bestel ing wordt binnen drie werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden. Over de
ontvangst van uw betaling en de verzending van uw bestel ing wordt u per e-mail geïnformeerd.
5.2 Wij doen al een zaken met TNT. De verzending van uw bestel ing vindt plaats onder volledige
verantwoordelijkheid van het verzendbedrijf. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen
tijdens de verzending is say-no-more niet aansprakelijk.
5.3 Verzending op een andere wijze of het persoonlijk afhalen van een bestelling is niet mogelijk.

6. Annulering
Say-no-more accepteert een annulering tot het moment dat de betaling is bijgeschreven.
7. Retourneren en omruilen van artikelen
Wij doen er alles aan om u via onze website volledig te informeren over de artikelen. Mocht een
artikel niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kan dit geruild of geretourneerd worden. U dient het
artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retour en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden
:
7.1 Ruilen
De artikelen die u via say-no-more heeft gekocht kunnen zonder opgaaf van reden worden geruild. U
stuurt de kleding op uw kosten terug en say-no-more stuurt op zonder kosten de vervangende
kleding naar u op.
De kleding kan al een geruild worden mits :
· u hier voorafgaand via e-mail melding van heeft gemaakt aan say-no-more.com.
· het ruilen plaatsvindt binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestel ing.
· de kleding nog in originele staat van verzending is, de kleding dient ongedragen, ongewassen
en in de originele verpakking terug gestuurd te worden.
· het risico van het retourneren ( verzenden ) ligt geheel bij de klant.
7.2 Retourneren
Wanneer u onverhoopt niet tevreden bent over de bestelling, dan kunt u deze of een gedeelte
daarvan op uw kosten retourneren ( binnen 7 dagen ). Zodra say-no-more alles in goede staat
(onbeschadigd en compleet) heeft ontvangen zal say-no-more het bedrag (exclusief verzendkosten)
terugstorten op het rekeningnummer van de klant. Dit gebeurd binnen 7 dagen.
Er wordt niet geruild of geretourneerd indien:
· De kleding voorzien is van een bedrukking..
· De kleding gewassen en/of gedragen is.
· U de gebruiksaanwijzing niet of niet goed heeft opgevolgd
· U zelf een gebrek heeft getracht te herstellen
Fouten in de opdruk, ontstaan door ons, verzorgen wij natuurlijk geheel! Stuur de misdrukte
artikelen onbeschadigd en compleet naar ons terug samen met een print van onze bevestiging.
Vermeld alstublieft de reden voor het retour zenden, zodat we onze service en producten kunnen
verbeteren.
Het retouradres is:
say-no-more.com

Lokaalspoor 37
6846 GN Arnhem
8. Aansprakelijkheid
8.1 Alle producten die in het assortiment van say-no-more zijn opgenomen voldoen aan de strenge
eisen waaraan kinderartikelen moeten voldoen. Say-no-more kan echter niet aansprakelijk worden
gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van
gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door say-no-more verkochte producten.
8.2 Al e producten van say-no-more zijn voorzien van een waslabel, de klant is geacht zich hier aan
te houden. Het strijken van de bedrukking moet altijd aan de binnenkant van de kleding gedaan
worden.
8.3 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Say-no-more kan
echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Say-no-more is niet
aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
8.4 Say-no-more is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een
verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden aangegeven. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs
door say-no-more zo spoedig mogelijk worden aangepast.
8.5 Say-no-more kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van
beeldschermkwaliteit.
8.6 De positie en grootte van de daadwerkelijke bedrukking op een kledingstuk kan iets afwijken van
hoe de bedrukking op de site wordt weergegeven. Say-no-more kan hier niet verantwoordelijk voor
worden gesteld.
9. Overmacht
Say-no-more is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant in
geval van overmacht. Onder overmacht verstaat say-no-more omstandigheden die niet te wijten zijn
aan de schuld van say-no-more. Say-no-more heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen
keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden. Say-no-more zal u dit altijd schriftelijk meedelen.

10. Privacy
Al e persoonsgegevens worden uitsluitend door say-no-more gebruikt en zul en nooit aan derden ter
beschikking worden gesteld, behoudens noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de
bestelling.

11. Vragen / klachten
Say-no-more streeft naar tevreden klanten. Wanneer u vragen of klachten heeft over de diensten
en/of producten van say-no-more, dan wordt say-no-more daar graag per e-mail van op de hoogte
gebracht. Voor contact mail naar vragen/klachten@say-no-more.com We streven ernaar om u te
antwoorden binnen 24 uur na ontvangst van de klacht. Wanneer een voorval om nader onderzoek
vraagt, dan zullen wij u laten weten hoe e.e.a. verloopt. In alle gevallen zullen wij onze uiterste best
doen om de klacht z.s.m. op te lossen.
Klachten worden tot 30 dagen na aanschaf van een artikel in behandeling genomen.

11. Copyright

Al e rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of
verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van say-no-more.
12. Overige bepalingen
Say-no-more heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.Download
Algemeen

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share Algemeen to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share Algemeen as:

From:

To:

Share Algemeen.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share Algemeen as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading