This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > World & Business

Column Leon de Winter

0.00 (0 votes)
Document Description
politics,egypt,column
File Details
  • Added: February, 05th 2011
  • Reads: 429
  • Downloads: 3
  • File size: 32.67kb
  • Pages: 3
  • Tags: politics, egypt, column
  • content preview
Submitter
  • Name: hoogy
Embed Code:

Add New Comment
Related Documents

Al eens aan een vakantiehuis in Spanje gedacht?

by: interhome, 3 pages

Geniet van de zon vanuit een vakantiehuis in Spanje, vanouds één van de populairste vakantiebestemmingen in Zuid-Europa. Spanje biedt zowel voor strandliefhebbers als cultuur- en ...

Libro de Fiestas del Corpus 2010

by: PETAKISTA, 93 pages

Libro de Fiestas

Andre Alves Rochester NY Winter months December to April cold winter arrive in Rochester

by: Andre Alves, 4 pages

Andre Alves Rochester NY Winter months December to April cold winter arrive in Rochester Andre Alves from Rochester NY Winter Months Andre Alves from Rochester NY explains that everyone suffers ...

General Insurance Policy Wordings: Issues & Concerns in Liberalized De-tariff Regime

by: shinta, 6 pages

We are living in the age of globalization and liberalization. This is affecting all the economic activities. Insurance is no exception. As far as General Insurance in India is concerned, ...

EDWARD DE BONO’S SIX THINKING HATS METHOD

by: shinta, 2 pages

During decision-making, should you heed the facts or your gut feeling? Listening to facts alone blinds you to the emotional viewpoint of any decision. Going by gut feeling alone is ...

A doua venire a Domnului Iisus Hristos - Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului

by: billydeana, 8 pages

"O, ce tainică e taina cuvântului Meu, care se naşte azi în tine, ţară Românie! Ca fulgerul care iese de la răsărit şi se arată până ...

Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: Inventario de Fauna

by: nurbina, 133 pages

La presente investigación titulada “Inventario de fauna dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá” hace parte del convenio de cooperación ...

Restructuración de un sistema de información ecológico y definición de estrategias para las alertas ambientales tempranas en el seguimiento de proyectos en el sistema vial colombiano

by: nurbina, 71 pages

La mayor amenaza para la biodiversidad es la perdida de hábitat generada para la agricultura, ganadería y la construcción de infraestructura (Dirzo y Raven 2003). Por su parte la ...

COPA SEAT Leon Super Cup MK2 User Manual

by: manualzon, 92 pages

SEAT Leon SUPER CUP MK2 service manual and wiring diagram, the title is user manual or owners manual SEAT, but the contents are for repair manual or shop manual

Seat Leon Technical Data

by: manualzon, 3 pages

seat leon pdf technical data, NOT a service manual of seat vehicle

Content Preview
Alleen vrijheid voor gelijkgezinden
De leeghoofden, leugenaars en lafaards hebben de afgelopen week vermomd als

commentatoren de pagina’s van de kranten en de nieuwsprogramma’s op tv en radio beheerst.
Ten aanzien van gebeurtenissen in het Midden-Oosten herhalen ze de fouten van 1979 – een
verschrikkelijk jaar in de geschiedenis van de mensheid.
Onder omstandigheden die aan het vertrek van de sjah doen denken, vertrekt nu een andere verlichte
dictator uit zijn paleis. Net als toentertijd in Iran schuilt achter de demonstraties een radicale macht. In Iran
was het de sjiitische geestelijkheid, in Egypte is het de soennitische Moslimbroederschap die de macht gaat
grijpen. En net als toen willen onze beschaafde progressieve commentatoren ons doen geloven dat er niets
aan de hand is.
Ze proberen ons de fictie te verkopen dat de Moslimbroederschap geen antiwesterse, antichristelijke,
antisemitische groepering is maar een soort padvindersclubje voor moslims met aanpassingsproblemen.
Opgericht als een islamitisch-fascistische organisatie werkte de Broederschap samen met de nazi’s. Een van
de belangrijkste theoretici was Sayyid Qtub, die in 1966 in Egypte werd opgehangen. De
Moslimbroederschap voerde een guerrillaoorlog tegen het Egyptische bewind, dat de groepering verbood.
Dwarsverbanden
De werken van Qtub werden in het Perzisch vertaald door een jonge geestelijke, Ali
Khamenei, op dit moment de hoogste leider van het tirannieke Iran. De dwarsverbanden zijn
er in overvloed, maar volgens de deskundigen staan soennieten en sjiieten nog steeds
vijandig tegenover elkaar. Hun haat ten opzichte van het Westen en Israël is echter sterker
dan hun wederzijdse afkeer, die gebaseerd is op oude theologische conflicten.
Willen de mensen in de straten van Cairo dan geen vrijheid en democratie? Het vervelende antwoord is:
eh, nou, misschien niet zoals wij willen. Zeker, ze willen in grote meerderheid vrijheid en democratie voor
gelijkgezinden, maar niet voor andersdenkenden.
Het Pew Research Center publiceerde in december jl. een onderzoek naar opvattingen en
waarden onder Arabieren en moslims, een recent rapport dus. De cijfers over Egypte zijn
schrikbarend. Ik haal er één uit.
Aan de Egyptenaren werd door de vragenstellers van Pew voorgelegd wat er met mensen moet gebeuren
die de islam verlaten. Vierentachtig procent antwoordde dat het verlaten van de islam met de dood moest
worden bestraft.
Van elke honderd demonstranten die u op televisie ziet, vinden er vierentachtig dat een afvallige moet

worden gedood. Zo vooruitstrevend en vrijheidslievend zijn ze daar. Zo democratisch en liberaal zijn de
opstandelingen. Ja, ze willen een democratie om de verlichte dictator, die slechts in schijn een vrome
moslim was, af te zetten en vervolgens hun middeleeuwse opvattingen over een rechtvaardige staat in
voeren: dood de afvallige, stenig de overspelige, hak de handen af van de dief.
Pew vroeg de Egyptenaren of zij zich meer met hervormers of met fundamentalisten
identificeerden. Zevenenvijftig procent antwoordde: met de fundamentalisten. Zevenentwintig
procent zei: met de hervormers – maar de helft van de hervormers bleef van mening dat een
afvallige moest worden gedood.
De extremistische Moslimbroederschap is dus geen ’Fremdkörper’ in de Egyptische samenleving. Het is echt
een volksbeweging die precies uitdrukt wat onder het volk leeft: wrok, haat, rancune, overgoten met een
dikke saus islamisme met vette brokken geloofswaanzin. Een derde van de bevolking is analfabeet.
De Moslimbroederschap staat aan het begin van bewegingen als Al-Qaeda – ze zijn oom en neef van
elkaar. De Broeders zijn diep verankerd in het Egyptische volk, en vrije verkiezingen zullen dat straks
aantonen.
Als Egyptenaren zichzelf willen regeren als een antieke tirannie, dan is dat hun keuze waarvan
ze de gevolgen zelf moeten dragen: een permanente staat van repressie,
vrouwenvijandigheid, retoriek over het einde der tijden, armoede. Dat is democratie ten
voeten uit: verantwoordelijk zijn voor wie je over je laat regeren. Als ze de duistere
middeleeuwen in willen, laat de Egyptenaren hun gang gaan en Iran kopiëren.
Maar helaas is het islamisme niet tevreden met het territorium waarop het zijn vlag heeft gepland. Het
islamisme is expansief.
Islamisten voeren een globale oorlog. Het gaat om de wereldheerschappij. Hun strijd is erop gericht het
Westen te verwoesten. Onze manier van leven wordt door hen beschouwd als een belediging van hun
heilige gedragsregelen en dus van hun god.
Turkije geeft aan hoe moderne islamisten opereren: netjes burgerlijk in het pak, maar extremistisch in het
hart, op weg naar de onderwerping van Europa en Amerika.
Nee, ik sla niet door. Wat we in Egypte zien gebeuren, is niet een positieve ontwikkeling naar een open,
vrije samenleving maar een poging van extremisten om de armoede en repressie voor zich te laten werken.
Ook daar zullen de nuttige idioten die, terecht, in opstand waren gekomen tegen de dictator, straks en
masse geëxecuteerd worden, zoals in het gidsland Iran na de revolutie gebeurde. Er zijn miljoenen
hervormingsgezinde mensen in Egypte die de laatste week van januari 2011 de rest van hun leven zullen
betreuren.
President Obama heeft dit in twee jaar voor elkaar gekregen. Hij heeft van Amerika’s macht en loyaliteit
een grap gemaakt. Moebarak was een trouwe bondgenoot van Amerika, en ja, hij was een boef, zoals elk
Arabische staat, ook die staten die in het verleden door de Sovjet-Unie werden gesteund, door een boef
wordt geëxploiteerd. Maar hij was onze boef en geen wrede stalinist zoals Saddam Hoessein of papa en
zoon Assad van Syrië. En het alternatief voor hem was de Moslimbroederschap.
Mooi, die krijgen we nu. Al-Qaeda in een maatkostuum. De anti-imperialist Barack Hoessein Obama heeft
Amerika’s macht serieus beknot – wat zal hij tevreden zijn.
Salonfähig
Ik weet niet hoe het verder moet. Islamistische fascisten worden nu door westerse
journalisten en politici als ’salonfähig’ omschreven. Gelovigen, die denken dat ongelovigen
moeten worden gedood, worden aangezien voor vrijheidsdenkers. De instelling van een
religieuze tirannie wordt democratie genoemd. De rigide onderwerping aan Allah heet vrijheid.

En wat hebben de bevlogen leiders van onze Europese Unie gedaan om het tij te keren? Niets. Het noorden
van Afrika en het hele Midden-Oosten zullen straks door radicale islamisten worden beheerst, direct aan
Europa’s zachte onderbuik.
En Israël? Het zal alleen kunnen overleven door het bezit van nucleaire wapens. Daar staan straks Iraanse
kernwapens en vermoedelijk ook door Al-Qaeda geproduceerde massavernietigingswapens tegenover. De
kans is dramatisch toegenomen dat ze op een dag in naam van Allah zullen exploderen.
Wat een rampzalige week. Knijp in m’n arm en zeg me dat dit alleen maar een nare droom is. Zeg me dat
de cijfers van Pew vals zijn en de meeste demonstranten liberale en humane democraten.

Download
Column Leon de Winter

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share Column Leon de Winter to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share Column Leon de Winter as:

From:

To:

Share Column Leon de Winter.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share Column Leon de Winter as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading