This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Health & Fitness

Dni płodne - jak obliczyć dni płodne

0.00 (0 votes)
Document Description
Sprawdź jak obliczyć dni płodne i niepłodne, dowiedz się kiedy wypada owulacja, i jak ją wyliczyć.Więcej informacji na naszej stronie dnipodne.org
File Details
  • Added: September, 14th 2012
  • Reads: 253
  • Downloads: 0
  • File size: 50.60kb
  • Pages: 2
  • Tags: fertile, infertile, fertile calendar, how to calculate the fertile days
  • content preview
Submitter
Embed Code:

Add New Comment
Related Documents

Rzucenie palenia

by: Marceli, 66 pages

Jak rtzucić palenie?

Manual DNI Electrónico

by: mersada, 4 pages

Manual DNI Electrónico

Obrazy na płótnie

by: mironiec, 111 pages

Obrazy na płótnie

Wytrzymałość materiałów

by: mandragor, 14 pages

Found it on Internet and don't remember where... Credit goes to original uploader. Wszystkie zasługi do oryginalnego autora. Ja to tylko znalazłem i niestety nie pamiętam gdzie.. ...

Total Antioxidant Status, Vitamins A, C, and Carotene Levels of Children with P. falciparum Infection in University of Calabar Teaching Hospital (UCTH), Calabar

by: shinta, 5 pages

By using standard procedures, total antioxidant level, vitamins A, C, and $-carotene were assessed in 122 malaria infected children. The haemoglobin and parasite density status of the children ...

Studies on the Fe-P Film Plating from a Chemical Bath : Deposition Mechanism and Parameter Effects

by: shinta, 9 pages

Electroless Fe-P film was prepared from a chemical bath by connecting an aluminum foil to the brass substrate during deposition. The deposition mechanism of electroless Fe-P film was discussed ...

Measuring Inflationary Pressure in Bangladesh: The P-Star Approach

by: samanta, 21 pages

The paper estimates the P* model for the Bangladesh economy and tests its forecasting ability through generating recursive forecasts. The model puts together long run determinants of price level ...

Download Free Exambible 1z0-263 pdf rapidshare Dumps

by: exambible, 2 pages

Download Free Exambible 1z0-263 pdf rapidshare Dumps

650-322 test questions and answers

by: Delia, 3 pages

Passcert Cisco 650-322 cover 100% 650-322 Exam Objectives.It is obvious if you are striving for 650-322 you must have some prior networking experience and practice but making score in the Cisco ...

khasia , P Alo , BSF

by: sami1284, 1 pages

khasia , P Alo , BSF

Content Preview
Dni podne - jak obliczy dni podne
Jedn z metod naturalnego planowania rodziny jest metoda Ogino-Knausa. Metoda ta opiera sie na
obliczaniu dni podnych i niepodnych w oparciu o to, e cykl miesieczny kobiety powtarza sie wedug
pewnego schematu, pozwalajcego na przewidywanie, kiedy pojawi sie kolejna owulacja i miesiczka.
Metoda Ogino-Knausa zostaa opracowana przez holenderskiego lekarza ginekologa, ktory do opisania
metody wykorzysta badania prowadzone niezalenie przez dwoch innych lekarzy, Ogino z Japoni i
Knausa z Austri . Najwiekszym minusem tej metody jest zaoenie, e cykle miesieczne kobiety
przebiegaj zawsze regularnie, a kobieta cieszy sie bardzo dobrym zdrowiem. W rzeczywistooeci
wiekszooeae kobiet jest albo naraona na dziaanie niekorzystnych czynnikow zewnetrznych, albo jej
miesiczki nie zawsze pojawiaj sie z dokadnooeci co do jednego dnia. Metoda Ogino-Knausa liczy sobie
prawie sto lat, a stosowane w niej obliczenia nie nale do skomplikowanych. Dzisiaj moe za nas
obliczyae dni podne kalkulator, dostepny w internecie na wiekszooeci stron pooewieconych
macierzynstwu, ciy i antykoncepcji. Korzystanie z kalkulatora dni podnych jest bardzo proste, a w
dodatku nie wie sie z adnymi kosztami czy koniecznooeci rejestracji sie na portalu internetowym. Aby
obliczyae dni podne kalkulator bedzie potrzebowa wpisania bdY zaznaczenia kilku kluczowych danych.
Pierwszym bardzo wanym parametrem jest podanie dugooeci cyklu miesiecznego, przy czym naley
wziae pod uwage oeredni dugooeae cyklu miesiecznego, a nie tylko dugooeae ostatniego cyklu. W
praktyce oznacza to, e jeoeli miesiczki pojawiaj sie przykadowo raz co 27 dni, a innym razem po 32
dniach, do kalkulatora naley wpisaae oeredni tych wartooeci. OEredni dugooeae cyklu oblicza sie na
podstawie co najmniej kilku ostatnich cykli - dodaje sie wszystkie dugooeci, po czym dzieli przez ilooeae
cykli uwzglednianych przy liczeniu. Kobiety, ktore miesiczkuj nieregularnie, powinny skorzystaae z takich
kalkulatorow, ktore do obliczen wymagaj podania dwoch parametrow, czyli dugooeci najkrotszego i
najduszego cyklu. Wtedy dni podne kalkulator obliczy uwzgledniajc nieregularnooeae cykli. Na
podstawie wyliczen kalkulatora pojawia sie na ekranie komputera kalendarz, na ktorym zaznaczone s
rone fazy cyklu. Na planszy zaznaczony jest pocztek ostatniej miesiczki oraz pierwszy dzien przyszej

miesiczki (okreoelony wedug wyliczen kalkulatora). Zaznaczony jest take dzien owulacji oraz cay okres
podny. Chocia wiadomo, e komorka jajowa, ktora zostaa uwolniona z jajowodu, yje przecietnie
okoo jednej doby, to jednak cay okres podny jest znacznie duszy. Dlaczego? Oto kalkulator
wyliczajcy dni podne uwzglednia jeszcze inne czynniki, ktore powoduj, e kobieta jest w stanie zajoeae
w cie wspoyjc rownie poza owulacj. Po pierwsze, metoda obliczen kalkulatora bierze pod uwage
fakt, e owulacja moe sie z rozmaitych przyczyn przesunae o dzien lub dwa, dlatego uwzglednia taki
margines bezpieczenstwa. Po drugie, o zapodnieniu decyduj take plemniki, ktore yj duej
ni komorka jajowa. Zatem jeoeli do wspoycia bez zabezpieczenia doszo na dwa, trzy dni przed
owulacj, plemniki mog doczekaae w dobrym stanie do momentu, w ktorym pojawi sie jajeczko, i wtedy
moe dojoeae do zapodnienia i ciy. Obliczajcy dni podne kalkulator jest take przydatnym
narzedziem podczas naturalnego planowania zajoecia w cie. S pary, ktore mimo regularnego
wspoycia nie mog sie doczekaae wspolnego potomka, a jedn z przyczyn takiego stanu rzeczy moe
byae saba jakooeae nasienia meczyzny. W przeciwienstwie do kobiety, ktora zapas jajeczek na cae
ycie otrzymuje ju w trakcie ycia podowego, meczyzna produkuje swoje plemniki na bieco. W
niektorych przypadkach zbyt czeste uprawianie seksu moe powodowaae, e podczas kolejnego
wytrysku liczba penowartooeciowych plemnikow bedzie zbyt maa, aby doszo do zapodnienia, dlatego
zaleca sie powstrzymywanie od wytrysku przez kolejnych kilka dni. Gdy wiadomo z duym
prawdopodobienstwem, kiedy nastpi dni podne, mona tak zaplanowaae wspoycie, aby do stosunku
doszo waoenie w momencie, gdy szanse na zapodnienie s najwieksze. Wyliczenia kalkulatora dni
podnych mona poczyae z innymi metodami objawowymi, ktore pozwol na jeszcze precyzyjniejsze
okreoelenie poszczegolnych faz cyklu miesiecznego. W razie wtpliwooeci, zawsze warto skonsultowaae
sie w tej sprawie z ginekologiem.
Wicej informacji na stronie :- Dni podne - jak obliczy dni podne or http://dniplodne.org/jak-
obliczyc-dni-plodne/


Download
Dni płodne - jak obliczyć dni płodne

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share Dni płodne - jak obliczyć dni płodne to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share Dni płodne - jak obliczyć dni płodne as:

From:

To:

Share Dni płodne - jak obliczyć dni płodne.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share Dni płodne - jak obliczyć dni płodne as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading