This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Education

Lam Viec Voi Chieu Sau Nhu The Nao Va Nen Danh Cho Ai Nhieu Thoi Gian Hon ca

0.00 (0 votes)
Document Description
MỘT CHƯƠNG TRÌNH CHỈ 3 NGÀY GIÚP BẠN CÓ SỰ CHUYỂN ĐỔI ĐỘT PHÁ, ĐƯỢC HƯỚNG DẪN BỞI NHỮNG NGƯỜI GIỎI NHẤT VÀ THÀNH CÔNG NHẤT TRONG NGHỀ KINH DOANH THEO MẠNG TẠI VIỆT NAM Hãy vào http://kinhdoanhtheomang.com Tìm hiểu kỹ. Những phần quà trị giá 2.000.000đ sẽ dành cho những bạn nhanh nhất. http://www.facebook.com/daotaochienbinh http://daotaochienbinh.blogspot.com/ http://picasaweb.google.com/daotaochienbinh http://www.youtube.com/daotaochienbinh https://twitter.com/daotaochienbinh http://daotaochienbinh.wordpress.com/
File Details
  • Added: August, 10th 2011
  • Reads: 151
  • Downloads: 0
  • File size: 157.17kb
  • Pages: 3
  • Tags: dao tao, kinh doanh theo mang, chien binh mlm
  • content preview
Submitter
Embed Code:

Add New Comment
Related Documents

noi that phong lam viec, Noi That Van Phong

by: ngaonline, 3 pages

noi that phong lam viec, noi that van phong, noi that fami, thiet ke noi that, ban ghe van phong

Chuong Trinh Lam Viec Voi Tuyen Duoi

by: Nguyen Tien Dung, 8 pages

WWW.KINHDOANHTHEOMANG.COM

Gioi Thieu Doanh Nghiep Cua Minh Nhu The Nao

by: Nguyen Tien Dung, 4 pages

Tai lieu dao tao kinh doanh

Gioi Thieu Doanh Nghiep Cua Minh Nhu The Nao

by: daotaochienbinh, 3 pages

MỘT CHƯƠNG TRÌNH CHỈ 3 NGÀY GIÚP BẠN CÓ SỰ CHUYỂN ĐỔI ĐỘT PHÁ, ĐƯỢC HƯỚNG DẪN ...

He Thong Lam Viec Voi Nguoi Moi Trong Kinh Doanh Theo Mang

by: daotaochienbinh, 4 pages

MỘT CHƯƠNG TRÌNH CHỈ 3 NGÀY GIÚP BẠN CÓ SỰ CHUYỂN ĐỔI ĐỘT PHÁ, ĐƯỢC HƯỚNG DẪN ...

The Crescent at West Hollywood Apartments for Rent Brochure West Hollywood, CA

by: armonia, 7 pages

The Crescent at West Hollywood Apartments for Rent Brochure West Hollywood, CA

The Gallery at NoHo Commons Apartments for Rent Brochure North Hollywood, CA

by: rosie, 7 pages

The Gallery at NoHo Commons Apartments for Rent Brochure North Hollywood, CA

The Palms at Laguna Niguel Apartments for Rent Brochure Laguna Niguel, CA

by: ishaan, 7 pages

The Palms at Laguna Niguel Apartments for Rent Brochure Laguna Niguel, CA

The Aspens South Coast Apartments for Rent Brochure South Coast Metro, CA

by: inge, 7 pages

The Aspens South Coast Apartments for Rent Brochure South Coast Metro, CA

Cong Cu Lam Viec

by: Nguyen Tien Dung, 4 pages

http://kinhdoanhtheomang.com

Content Preview
LAM VIC VI CHIU SAU NH TH NAO VA
NEN DANH CHO AI NHIU THI GIAN HN C
Ngi Vit: Nguyn Tin Dng
in Thoi: 0983 002 497
http://www.kinhDoanhTheoMang.Com
Lam th nao xac nh xem phi chu y n ai nhiu nht?

- Giup thi co th giup tt c, nhng u
t thi gian ca minh - thi ch cho mt
s ngi la chn.
90% thi gian nen dung xay dng va
lam vic vi mc 1 ca minh, nhng
ng thi khong c quen cac th lnh
ng cac mc khac trong t chc. Bn
lam vic cang sau bao nhieu thi cang tt
cho bn va t chc ca Bn by nhieu.
Song phi nh - mt hun luyn vien
gii ch ngi va theo doi xem cac hc
tro ca ong ta tp luyn nh th nao.

Con bay gi hay ghi li, co nhng phng phap va hinh thc nao co th s dng
lam vic vi t chc ca minh.
1. Bng ghi am va ghi hinh.
2. Cac loi tai liu in n tren giy.
3. Cac bui gii thiu, s kin, hi tho va lp hc.
4. H thng Internet.
5. Gi in thoi.
6. Th, in bao, bu nh.
7. Gp g tay oi.
8. Cac th lnh gp g vi sponsor.
9. Hi ngh 3 kenh tren in thoi.
10. Lam vic ti vn phong.
11. Cac s kin do cong ty t chc (k c cac k ngh).
12. Thi ua, ch dn va cac tro chi trong cong vic.
13. Cu truyn hinh gia cac thanh ph.
14. Trao i hp hi th lnh vi nhau.
15. Cac th lnh i cong can cac thanh ph.
16. ng nao tp th.

S DNG BNG GHI AM VA GHI HINH TRONG CONG VIC
Cn phi bit cach s dng bng ghi am va ghi hinh trong cong vic ca minh. C
th hn: trc ht, bn bit rng nhiu cong ty ban bng ghi am va ghi hinh cho
cac Distributor ca minh, nhng ch rt it trong s bng o mang tinh cht ao
to; th hai, la khong phi bng nao cng co th a ngay cho Distributor mi
c.
Trong cong vic, Bn co th s dng bng ca cong ty, ca cac th lnh va chuyen
gia kinh doanh theo mng. Nhng nu Bn mun thanh t, phi lam ra bng ghi
am va ghi hinh ca chinh minh. Vi d bng ghi am v bui gii thiu doanh
nghip ca Bn. Bn co th ch ghi ting ca Bn vao thoi. Sau nay, khi Bn a co
mt t chc nghiem tuc, hay tp hp cac th lnh nhanh minh li va lam li cun
bang o theo s sau:

Bai hat chinh thc ca cong ty hoc mt iu nhc c yeu thich.

Lch s phat trin kinh doanh theo mng va nhng u th ca no.

Lch s ra i ca cong ty.

Kt qu s dng sn phm.

S kinh doanh ca cong ty va cac vi d.

Tiu s cac th lnh ca cong ty.

Tr li cac cau hi va phn i v sn phm va v doanh nghip.

Bt u cong vic nh th nao?

Nhng sai lm thng co khi bt u cong vic.
Mi mt th lnh ca Bn phi co c s hng phn cn thit, noi nng gay gn
va ung thi gian a nh.
Hay hng dn cac Distributor ca minh sau bui gii thiu, ban mi ngay vai
bng nh th. Bn s thy c sc mnh khong ng va hiu qu ca bng. Khi
mt Distributor tim nng suy ngh va ra quyt nh, s phn i u tien ma anh
ta phi hng chu la phn i ca ngi than (chng, v, b, m, anh, ....).
Khong phi luc nao Bn cng co th ngay ben cnh. Con bt bng len thi rt
n gin - iu k diu xy ra: h hang va ngi than ca anh ta cng mun
c n gp mt va d bui gii thiu, sau o thai ca h i vi doanh
nghip nay s thay i theo chiu hng tt. To c mt bng nh vy, Bn s
t mt luc hai mc tieu:

Khc phc c sc ep ca h hang i vi Distributor ang bt u.

Thc hin c chc nng ao to: cn phi t chc bui gii thiu va tr li cac
cau hi nh th nao.
Sc mnh ca vic s dng bng ghi am, ghi hinh la rt ln, nen khuyen Bn cn
lam vic nay cang nhanh cang tt.
Nhng li ma ngi khac a noi rt hay ri thi ch cn lng nghe ch
khong cn phi thi gian quy bau ca minh ...


AO TO CHIN BINH MLM
Mt chng trinh ch 3 ngay giup bn co s chuyn i t pha trong
s nghip ca bn, c hng dn bi nhng ngi gii nht va
thanh cong nht trong ngh kinh doanh theo mng ti Vit Nam. Vao
Xem
Website :

http://KinhDoanhTheoMang.Com
Hinh nh :
https://picasaweb.google.com/DaoTaoChienBinh
Video :
ht
tp://www.youtube.com/ D
aoTaoChienBinh
Hot ng:
ht
tp:// D
aoTaoChienBinh . blogspot.com/
Din an:
ht
tps://www.facebook.com/ D
aoTaoChienBinh
Cp Nht:
ht
tp://twitter.com/ D
aoTaoChienBinh
Kinh Nghim: ht
tp:// D
aoTaoChienBinh . wordpress.com

Download
Lam Viec Voi Chieu Sau Nhu The Nao Va Nen Danh Cho Ai Nhieu Thoi Gian Hon ca

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share Lam Viec Voi Chieu Sau Nhu The Nao Va Nen Danh Cho Ai Nhieu Thoi Gian Hon ca to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share Lam Viec Voi Chieu Sau Nhu The Nao Va Nen Danh Cho Ai Nhieu Thoi Gian Hon ca as:

From:

To:

Share Lam Viec Voi Chieu Sau Nhu The Nao Va Nen Danh Cho Ai Nhieu Thoi Gian Hon ca.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share Lam Viec Voi Chieu Sau Nhu The Nao Va Nen Danh Cho Ai Nhieu Thoi Gian Hon ca as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading