This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Personal Document

Mötesprotokoll

4.17 (6 votes)
Document Description
Häktningsprotokollet från Attunda tingsratt
File Details
  • Added: March, 12th 2012
  • Reads: 5437
  • Downloads: 3
  • File size: 39.95kb
  • Pages: 2
  • Tags: magnus lundberg, dr asa, flashback
  • content preview
Submitter
  • Name: Brand i Danderyd
Embed Code:

Add New Comment




Showing 1 comment

by ssaigh on March 15th, 2012 at 10:19 pm
Electrostatic headphones beats by dr der have light and thin film beats by vibration, the high voltage dc polarization, monster beats studio polarization the electricity beats by dr dre required by ac conversion, beats also has a battery power supply.beats by dre monster The diaphragm of the hanging on by two fixed metal plate (stator) to form the electrostatic field, when the audio signal to load on the stator, electrostatic field changes, the driver diaphragm vibration.dre beats Single stator is also can beats monster drive the diaphragm, monster beats but double the stator of the push-pull form less distortion. Electrostatic headset must use special amplifier will audio signal into hundreds of v voltage signal and use transformer connected to an output beats by dr dre terminal of the power 2012 monster beats by dr dre headphones amplifier can also drive electrostatic headphones. Electrostatic headset expensive, not easy to drive, the reach of the sound pressure levels are not moving coil in-ear headphones, but its response speed and could beats by dr replay all kinds of tiny ?
Related Documents

Framtiden är här - Ett grönt Borås är möjligt

by: mpboras, 3 pages

Miljöpartiet i Borås Valmanifest för valet 2010 - "ett grönt Borås är möjligt"

Kirby amigurumi-mönster av SpeLinnea

by: SpeLinnea, 1 pages

Mönster till Kirby

Beitrag MöbelKultur Juli 2011

by: Harald Sennebogen, 3 pages

Beitrag in der MöbelKultur Ausgabe Juli 2011 zum Boltze Flächenkonzept, Flamme Möbel Berlin und Harald Sennebogen. Interview Harald Sennebogen

Nationell Idag 7/2012: Mördaren Jacques Wallner

by: Nationell Idag, 7 pages

Nationell Idags grävande reportage, som inte blir mindre intressant av att gärningsmannen idag är redaktör på en av Sveriges största dagstidningar, har mordet på ...

Mördare på redaktionen - Nationell Idag 7/2012

by: Nationell Idag, 7 pages

Nationell Idags grävande reportage, som inte blir mindre intressant av att gärningsmannen idag är redaktör på en av Sveriges största dagstidningar, har mordet på ...

mölln

by: test, 1 pages

bla

Lasku mökän roudauksesta

by: Panu Rautio, 1 pages

joo

Online-Mitteilung Möbel Kultur Harald Sennebogen Dez. 2011

by: moebelpr, 2 pages

Pressemitteilung Flamme Geschäftsführer Harald Sennebogen wechselt zu Begros-Mitglied

Mörka tider

by: visstvisst, 5 pages

En liten beskrivning bla bla bla

Content Preview



Sid 1 (2)
ATTUNDA TINGSRATT
PROTOKOLL
Aktbilaga 5
2012-03-09
Mal nr
Haktningsforhandling i
B 1748-12

Sollentuna





Tid: 13.15 - 14.00

RATTEN
Radmannen Lena Hjelmtorp (ordforande)

PROTOKOLLFORARE
Juristpraktikanten Martin Fridh

PARTER

Aklagare
Kammaraklagare Ewa Tvengstrom
Norrorts aklagarkammare i Stockholm
Narvarande

Misstankt
MAGNUS Joakim Lundberg, 690505-8613
Frihetsberovande: Anhallen
Ekangsgatan 8
702 25 Orebro
Narvarande

Offentlig forsvarare: Advokat Ulf Klementsson
Oberg & Heijne Advokatbyra
Sturegatan 32
114 36 Stockholm
Narvarande

SAKEN
Grov mordbrand, nu fraga om haktning

______________________

Aklagaren ger in haktningspromemoria, aktbil 7.

Aklagaren framstaller yrkande enligt aktbil 3. Aklagaren framstaller darutover yrkande
om att forhandlingen skall hallas inom stangda dorrar, av hansyn till
forundersokningssekretess.

Ulf Klementsson uppger att Magnus Lundberg bestrider haktningsyrkandet. Magnus
Lundberg bestrider att det foreligger sannolika skal for brottsmisstanke och bestrider
de sarskilda haktningsgrunderna. Magnus Lundberg motsatter sig aklagarens begaran
om att alagga honom restriktioner och yrkar att han omedelbart ska forsattas pa fri fot.
Magnus Lundberg har inget att erinra mot att forhandlingen halls inom stangda dorrar.

Dok.Id 334469




Postadress
Besoksadress
Telefon
Telefax
Expeditionstid
Box 940
Tingsvagen 11
08-561 695 00
08-561 695 01
mandag - fredag
191 29 Sollentuna
E-post: attunda.tingsratt@dom.se
08:30-16:00
www.attundatingsratt.domstol.se




Sid 2
ATTUNDA TINGSRATT
PROTOKOLL
B 1748-12

2012-03-09


Tingsratten forordnar med stod av 5 kap. 1 rattegangsbalken och 18 kap. 1
offentlighets- och sekretesslagen (forundersokningssekretess) att forhandlingen ska
hallas inom stangda dorrar.

_________

Betraffande vad som forevarit inom stangda dorrar, se protokollsbilaga.
_________

Efter enskild overlaggning meddelar tingsratten att forhandlingen ater ar offentlig och
avkunnar i parternas narvaro foljande.

BESLUT

Magnus Lundberg haktas.

Aklagaren far tillstand att meddela beslut om restriktioner.

Atalet ska vackas vid tingsratten senast den 23 mars 2012, kl. 11.00.

SKAL FOR BESLUTET

Magnus Lundberg ar pa sannolika skal misstankt for grov mordbrand fredagen den 24
februari vid Kevinge strand, Danderyds kommun.

Det finns risk for att Magnus Lundberg genom att undanroja bevis eller pa nagot annat
satt forsvarar sakens utredning.

For angivet brott ar inte foreskrivet lindrigare straff an fangelse i tva ar och det ar inte
uppenbart att skal till haktning saknas.

Skalen for haktning uppvager det intrang eller men i ovrigt som atgarden innebar for
den misstankte eller for nagot annat motstaende intresse.
_________

Det antecknas att Magnus Lundberg kommer att foras till haktet Sollentuna.
_________

HUR MAN OVERKLAGAR
Beslutet kan overklagas till Svea Hovratt. Ratten att overklaga beslutet om haktning
eller restriktioner ar inte inskrankt till viss tid.

Som ovan



Martin Fridh
Protokollet uppvisat/

Download
Mötesprotokoll

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share Mötesprotokoll to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share Mötesprotokoll as:

From:

To:

Share Mötesprotokoll.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share Mötesprotokoll as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading